Falling U – T-ara

Love is pain
"ความรักคือความเจ็บปวด"
Oh Oh Oh 아이아이 Say goodbye
Oh Oh Oh อา อี อา อี Say Goodbye
"Oh Oh Oh อา อี อา อี เอ่ยคำลา"
Oh Oh Oh 아이아이
Oh Oh Oh อา อี อา อี
한참을 멍하니 걷고 있었어
ฮัน ชัม มึล มอง ฮา นี กอท โก อิท ซอท ซอ
"ในขณะที่ฉันกำลังเดินเข้ามาใกล้"
이렇게 날 두고 가는 그 어쩌자고 끝나
อี รอค เค นัล ทู โก กา นึน คือ ออ ซอ จา โก กึท นี
"เธอกลับจะผลักไสฉันให้ออกห่าง"
뒷모습을 보였니 울음만 터져나와
ดวิท โม ซึบ บึล โบ ยอท นี อุล ลึม มัน ทอ จยอ นี วา
돌아버리겠어
ดล ลา บอ รี เกท ซอ
"ฉันได้แต่ยืนนิ่งๆ และจ้องมองดู"
I’m crazy crazy crazy
"ฉันแทบบ้า บ้าไปแล้ว บ้าไปแล้ว"
너 너무 미워 정말 너 uh uh uh uh
นอ นอ มู มี วอ ชอง มัล นอ uh uh uh uh
"ฉันเกลียดเธอจริงๆ uh uh uh uh"
너 절대다시 안볼꺼야 uh uh uh uh
นอ ชอล แด ทา ชี อัน บล กอ ยา uh uh uh uh
"เธอไม่เคยเห็นฉันในสายตาบ้างเลย uh uh uh uh"
미안하지도 않니
มี อัน ฮา จี โด อัน นี
"เธอคงไม่รู้สึกเสียใจอะไรสักนิด"
다른 여자 만나도
ทา รึน ยอ จา มัน นี โด
"หากเธอได้พบกับผู้หญิงคนอื่น"
바람을 피워도 다 용서해줬잖아
พา รัม อึล พอ วอ โด ทา ยอง ซอ แฮ จวอท จัน นา
"ยกโทษให้ฉัน ถ้าฉันได้ทำอะไรผิดพลาดไป"
pretty baby baby baby baby be ma love
"เธอช่างน่ารัก ที่รัก ที่รัก ที่รัก เธอคือรักของฉัน"
bad b b b b b baby want you telling me
"ที่รัก ที่รัก ที่รัก ที่รัก ฉันต้องการให้เธอบอกฉัน"
가만히 있다가도
กา มัน ฮี อิท ดา กา โด
"ให้เธอรู้ไว้ว่า"
설움이 복받쳐서 너무 미워
ซอล ลุม มี บก บัท ชยอ ซอ นอ มู มี วอ
"ฉันยังเกลียดชังความเศร้าโศกนี้"
아무나 나를 도와줘
อา มู นา นา รึล โด วา จวอ
"ใครก็ได้ ช่วยฉันที"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
너무너무 사랑해서 빠져나올수 없어
นอ มู นอ มู ซา ราง แฮ ซอ ปา จยอ นา อล ซู อิท ซอ
"ฉันรักเธอมากๆ ฉันตกหลุมเธอเข้าอย่างจัง"
I’m falling in you
I’m falling in you
"ฉันตกหลุมรักเธอ ฉันตกหลุมรักเธอ"
널 떨쳐 버리려고 별짓을 다해봐도
นอล ทอล ชยอ บอ รี รยอ โก พยอล จิท ซึล ดา แฮ บวา โด
"ฉันพยายามที่จะโยนเธอออกจากหัวใจ แต่ก็ทำไม่ได้"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
falling falling falling falling f falling U
"ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก fa ตกหลุมรักเธอ"
나 내일 부터는
นา แน อิล บู ทอ นึน
"ฉันกำลังจะเริ่มต้นเพื่อวันพรุ่งนี้"
너를 못볼 생각에 하늘이 무너져
นา รึล มท บล แซง กัค เค ฮา นึล ลี มู นอ จยอ
"ฉันมองที่ท้องฟ้าและไม่เคยมองเห็นหน้าเธอ"
I’m falling In You
"ฉันตกหลุมรักเธอ"
I can’t live
"ฉันไม่สามารถอยู่ได้"
우리 자주 가던 커피숍에
อู รี จา จู กา ดอน คอ พี ซยบ เบ
"ฉันใช้ถ้วยกาแฟใบเดียวกันกับเธอ"
매일 같이 앉았던 그 자리에
แม อิล กัท ที อัน จัท ดอน คือ ซา รา เอ
"ฉันไปสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกัน"
(우리 맨날 만나던 같은 시간에)
(อู รี แมน นอล มัน นา ดอน กัท ทึน ซา กัน เอ)
"(เรานัดเจอกันเวลาเดียวกันนี้ทุกวัน)"
너를 기다리고 있어
นอ รึล คี ดา รี โก อิท ซอ
"ฉันกำลังรอเธออยู่นะ"
지금 너 올까봐 기다리고있어
จี กึม นอ อล กา บวา คี ดา รี โก อิท ซอ
"แต่ในตอนนี้เธอกำลังรอใครอยู่"
기다려도 안오는데 눈물만 나오는데
คี ดา รยอ โด อัน โอ นึน เด นุน มุล มัน นา โอ นึน เด
"แต่ในตอนนี้เธอกำลังรอใครอยู่"
pretty baby baby baby baby be ma love
"เธอช่างน่ารัก ที่รัก ที่รัก ที่รัก เธอคือรักของฉัน"
bad b b b b b baby want you telling me
"ที่รัก ที่รัก ที่รัก ที่รัก ฉันต้องการให้เธอบอกฉัน"
참을 만한 이별이 쓰러지게 아프게 해
ชัม มึล มัน ฮัน อี พยอล ลี ซือ รอ จี เก อา พือ เก แฮ
"ฉันอาจจะต้องทนเจ็บอยู่เพียงลำพัง"
처음으로 가슴에 구멍이 났어
ชอ อึม มือ โร กา ซึม เม กู มอง งี นัท ซอ
"มันเป็นความรักครั้งแรกในหัวใจของฉัน"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
너무너무 사랑해서 빠져나올수 없어
นอ มู นอ มู ซา ราง แฮ ซอ ปา จยอ นา อล ซู ออบ ซอ
"ฉันรักเธอมากๆ ฉันตกหลุมเธอเข้าอย่างจัง"
I’m falling In You
I’m falling In You
"ฉันตกหลุมรักเธอ ฉันตกหลุมรักเธอ"
널 떨쳐 버리려고 별짓을 다해봐도
นอล ทอล ชยอ บอ รี รยอ โก พยอล จิท ซึล ดา แฮ บวา โด
"ฉันพยายามที่จะโยนเธอออกจากหัวใจ แต่ก็ทำไม่ได้"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
falling falling falling falling f falling U
"ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก fa ตกหลุมรักเธอ"
나 내일 부터는
นา แน อิล บู ทอ นึน
"ฉันกำลังจะเริ่มต้นเพื่อวันพรุ่งนี้"
너를 못볼 생각에 하늘이 무너져
นอ รึล มท บล แซง กัค เค ฮา นึล ลี มู นอ จยอ
"ฉันมองที่ท้องฟ้าและไม่เคยมองเห็นหน้าเธอ"
I’m falling In You
"ฉันตกหลุมรักเธอ"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
혼자하는 사랑에는 아무 방법이 없어
ฮน จา ฮา นึน ซา ราง เง นึน อา มู บัง บอพ พี ออบ ซอ
"มีหนทางใดบ้างที่ฉันจะห้ามใจตัวเองได้"
I’m falling In You , I’m falling In You
"ฉันตกหลุมรักเธอ ฉันตกหลุมรักเธอ"
미워해도 못잊는데 어떻게 하면 될까
มี วอ แฮ โด มท ชิท นึน เด ออ ตอค เค ฮา มยอน ดเวล กา
"ถ้าหากว่าเธอเกลียดชังสิ่งที่เกิดขึ้นนี้"
f f f f f f f f f f falling U
"fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ตกหลุมรักเธอ"
falling falling falling falling f falling U
"ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก ตกหลุมรัก fa ตกหลุมรักเธอ"
바로 내일 부터는
บา โร แน อิล บู ทอ นึน
"ฉันจะเริ่มต้นในคืนพรุ่งนี้"
너를 못볼 생각에 하늘이 무너져
นอ รึล มท บล แซง กัค เค ฮา นึล ลี มู นอ จยอ
"ฉันมองที่ท้องฟ้าและไม่เคยมองเห็นหน้าเธอ"
I’m falling In you
"ฉันตกหลุมรักเธอ"

Credits
Korea Lyrics from http://www.bugs.co.kr , http://www.inmuz.com
Thai Karaoke & Thai Trans by Nookniik@pingbook.com
upload : likethefirst_qri

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s